Język

Polski

Ustawienia kursów

2020 © STSbet

Warunki Ogólne

Warunki korzystania z Kasyna stsbet.co.uk

 

Ostatnia aktualizacja:  09 grudnia 2019 r.

 

"stsbet.co.uk" jest zarządzane i obsługiwane przez STS.Bet Limited, spółkę należycie założoną i zarejestrowaną dnia 23 grudnia 2008 r. zgodnie z prawem Malty, o numerze rejestru  przedsiębiorstwa C 77195, mającą siedzibę pod adresem STS Gaming Group, Skyways Offices, block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta, PTA9042, Malta.

 

Korzystanie z Kasyna i/lub udział w dowolnej grze w jego ramach ("Gra") oznacza, że użytkownik akceptuje, rozumie i przestrzega niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna, które są prawnie wiążące.

 

Stsbet.co.uk może w każdej chwili aktualizować, modyfikować, edytować i uzupełniać niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna. Wszelkie istotne zmiany w Warunkach Korzystania z Kasyna stsbet.co.uk muszą wcześniej zostać zgłoszone Właścicielowi Konta przez stsbet.co.uk przed wejściem w życie i wymagają jego zgody. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami w niniejszych Warunkach Korzystania z Kasyna, nie będzie mógł dalej korzystać z usług.

 

Oprócz akceptacji niniejszych Warunków Korzystania z Kasyna użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i akceptuje Warunki Ogólne www.stsbet.co.uk. Warunki Ogólne zawierają istotne postanowienia, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Kasyna, w tym wymagania dotyczące kryteriów kwalifikujących, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej i strony internetowej Kasyna.

 

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wszelkie dodatkowe zasady, które pojawiają się w Grze, w tym w kartach "Pomoc" lub "Informacje o grze" ("Zasady"), w tym zasady dotyczące zakładów minimalnych/maksymalnych, maksymalnych wypłat, jackpotów, awarii i zakłóceń w pracy systemu. Zasady mogą także zawierać instrukcje dotyczące sposobu gry i poziomu zwrotu dla gracza (tzw. "RTP").

 

Szczegółowe informacje na temat zwrot dla gracza ("RTP") każdej gry na stronie Kasyna można znaleźć tutaj:

 

Gry Evolution  Gry Microgaming  Gry iSoftbet   Gry 1X2

 

Prosimy zapoznać się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Kasyna, Warunkami Ogólnymi i Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Kasyna lub udziałem w Grze. Niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a nami. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się lub nie rozumie jakichś zawartych tu warunków, należy natychmiast zaniechać korzystania ze strony internetowej Kasyna.

 

W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami Korzystania z Kasyna, Warunkami Ogólnymi lub Regulaminem, jeżeli nie zaznaczono inaczej, w zakresie niezgodności pierwszeństwo ma Regulamin, następnie niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna, a po nich Warunki Ogólne.

 

1.     GENERATOR LICZB LOSOWYCH

 

Użytkownik w pełni akceptuje i zgadza się, że oprogramowanie generatora liczb losowych ("RNG") określi wszystkie wyniki Gier na stronie internetowej Kasyna. W przypadku rozbieżności między wynikami wyświetlanymi na komputerze użytkownika a zapisami Gry na naszym serwerze, nasze dane będą traktowane jako ostateczne.

 

2.     BŁĘDY

W przypadku błędów systemu lub błędów komunikacyjnych związanych z wygenerowaniem wyniku, rozliczeniem stawek lub innego elementu gry nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za skutki takich błędów i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich odnośnych zakładów i rozgrywek w tej Grze.

 

3.     ROZŁĄCZENIE, NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE I USTERKA

3.1    Stsbet.co.uk, jego partnerzy, agenci i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku opóźnień lub przerw w grze z powodu awarii, usterek, przerw lub odłączenia od serwera gier lub z innych powodów, nad którymi my ani oni nie mamy kontroli.

 

3.2    Niewłaściwe używanie, rozłączone lub awaria systemu anuluje wszystkie zakłady, gry i wypłaty.

 

4.     ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Strona internetowa Kasyna i zawarte na niej Gry mogą być używane tylko do legalnych celów i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i regulaminów dotyczących Gier i wszelkich zakładów postawionych na stronie internetowej Gier lub Kasyna bądź za ich pośrednictwem. Zastrzegamy sobie prawo do współpracy z organami ścigania i innymi organami kontrolnymi w zakresie roszczeń dotyczących nielegalnych działań na stronie internetowej Kasyna.

 

5.     WERYFIKACJA

 

5.1    Korzystanie ze strony internetowej Kasyna przez osoby nieletnie jest zabronione.  Prosimy nie zakładać u nas konta, jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat.

 

5.2    W czasie procesu rejestracji potencjalny klient jest proszony o potwierdzenie, że zgadza się z Warunkami Ogólnymi, oraz że jest pełnoletni. Po rejestracji klient jest proszony za pośrednictwem wiadomości e-mail o przedłożenie zeskanowanej kopii paszportu w celu weryfikacji wieku. W tej samej wiadomości klient zostaje poinformowany, że każde niezastosowanie się do wymagania dotyczącego weryfikacji wieku w ciągu 72 godzin po dokonaniu rejestracji skutkuje podjęciem następujących środków przez stsbet.co.uk: a) konto zostanie zamrożone, b) stawianie zakładów zostanie zablokowane do czasu potwierdzenia wieku. 

 

5.3 Wypłaty nie będą dozwolone do czasu zakończenia weryfikacji.

 

5.4   Jeśli na jakimkolwiek etapie dowiemy się, że użytkownik nie ukończył 18 lat, zamkniemy jego konto (we wszystkich naszych serwisach) ze skutkiem natychmiastowym, a wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

 

5.5  Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji, korzystając z usług osób trzecich.

 

6.      ROZWIĄZANIE

6.1    Możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika, anulować wszelkie postawione przez niego zakłady, usunąć bonusy z jego konta i/lub podjąć inne działania, które uważamy za stosowne według własnego uznania, jeśli: (i) podejrzewamy, że użytkownik dokonuje nielegalnych lub nieuczciwych działań podczas korzystania ze strony internetowej Kasyna (w tym w przypadkach, gdy podejrzewamy, że próbował manipulować działaniem strony internetowej Kasyna lub normalnym przebiegiem Gier, bądź brał udział w zmowie graczy); (ii) podejrzewamy, że użytkownik narusza któreś z niniejszych Warunków Korzystania z Kasyna, Warunki Ogólne lub Regulamin; (iii) podejrzewamy, że użytkownik działa w sposób, który niekorzystnie wpływa na prowadzenie naszej działalności; (iv) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo; lub (v) naszym zdaniem występuje oczywisty błąd lub awaria technologiczna wpływająca na stronę internetową Kasyna.

 

6.2    Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działania twojego konta (lub wykluczenia cię z dowolnych z naszych usług) w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez podawania przyczyny, jeśli uznamy to za konieczne. W przypadkach, gdy uznamy to za stosowne, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich bonusowych środków z konta użytkownika.

 

6.3    Jedynym środkiem ochrony w przypadku zamknięcia przez nas konta z przyczyn określonych w punkcie 6.1 lub 6.2 powyżej jest zwrot wszelkich niekwestionowanych sald na koncie, które może mieć użytkownik, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania z Kasyna, Warunków Ogólnych i Regulaminu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy wobec użytkownika żadnej dalszej odpowiedzialności.

 

7.     WARUNKI OGÓLNE

7.1    Tam, gdzie ma to zastosowanie, maksymalne wypłaty zostaną określone w Regulaminie lub w innym miejscu na stronie Kasyna.

 

7.2    Promocje i kampanie bonusowe na stronie internetowej Kasyna będą mieć swoje indywidualne Warunki, które będą regulować udział użytkownika w danej promocji/kampanii bonusowej. Jeśli na konto użytkownika zostanie przelana kwota promocyjna lub bonusowa związana z kampanią promocyjną lub bonusową, o ile nie określono inaczej w warunkach takiej kampanii promocyjnej lub bonusowej, przelane środki mogą być wykorzystane wyłącznie jako środki bonusowe do udziału w Grach i nie mogą być wypłacone jako środki pieniężne. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania kwot bonusowych na koncie podczas próby ich z konta użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w promocji, która wymaga współczynnika zakładów i wypłacić saldo środków pieniężnych pozostałych na jego koncie. Po wycofaniu się z promocji wszelkie środki bonusowe zostaną odzyskane.

 

7.3    Stsbet.co.uk zastrzega sobie prawo, działając w uzasadniony sposób, do całkowitego wykluczenia klienta z naszych usług i zastrzega sobie prawo do zatrzymania, ograniczenia lub cofnięcia wybranych promocji i bonusów właścicieli wybranych kont, które, jak stwierdzono, naruszają Warunki Korzystania z Kasyna lub naruszają nasze Warunki Ogólne.

 

7.4    Stsbet.co.uk zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia dowolnej Promocji w Kasynie, jeśli jest to wymagane z przyczyn prawnych i/lub regulacyjnych.

 

7.5    Stsbet.co.uk zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia, zmiany, usunięcia lub dodania treści na stronie Kasyna i/lub dowolnej Gry, według naszego uznania, ze skutkiem natychmiastowym i bez żadnego obowiązku do powiadomienia o tym użytkownika i nie będziemy ponosić odpowiedzialności w związku z takimi działaniami.

 

7.6        Użytkownik nie może ingerować, przerywać, próbować ingerować ani próbować manipulować pracą strony internetowej ani strony internetowej Kasyna lub normalnym przebiegiem żadnej z oferowanych na niej Gier. W szczególności użytkownik nie może używać ani próbować używać sztucznej inteligencji ani oprogramowania wspomagającego graczy, ale będzie grać osobiście przez interfejsy udostępniane wyłącznie przez stsbet.co.uk. Jeśli użytkownik zauważy jakiś błąd na stronie internetowej Kasyna lub Gry, należy poinformować o tym nasz Dział Obsługi Klienta, a użytkownik zobowiązany jest nie czerpać korzyści z takiego błędu. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania wszelkich korzyści, które użytkownik mógł uzyskać w związku z błędem, a także wszystkich kosztów takiego odzyskania.

 

7.7    Właściciel Konta nie może pozwalać osobom trzecim na używanie jego/jej konta stsbet.co.uk ani przyjmowanie żadnej nagrody czy udział w żadnej Grze. Każda osoba, która naruszy to postanowienie ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty na koncie, ale nie ma prawa do otrzymania wygranej. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego hasła oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji dotyczących jego konta i hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane użycie konta i/lub hasła użytkownika. W przypadku, gdy osoba trzecia postawi zakład lub istnieje podejrzenie, że postawiła zakład z konta użytkownika, zakład taki uznaje się za ważny, a odpowiedzialność za straty na koncie użytkownika spoczywa na użytkowniku, niezależnie od tego, czy wiedział, iż osoba trzecia wykorzystała jego konto i hasło. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach na jego koncie.

 

7.8    Użytkownik nie będzie publikować żadnych nielegalnych, obscenicznych, obraźliwych, zniesławiających, nieodpowiednich materiałów ani gróźb na stronie Kasyna ani na stronie internetowej.

 

7.9    Zastrzegamy sobie prawo do moderacji wszelkich czatów na stronie internetowej Kasyna i usuwania wpisów, w tym takich, które promują konkurencyjne usługi oraz takich, które są nieprawdziwe, poniżające lub krytyczne w stosunku do nas, strony internetowej, strony Kasyna i/lub Gry. Ponadto użytkownik zgadza się przestrzegać i stosować do wszelkich zasad konkretnego czatu, które możemy na nim publikować.

 

7.10  Użytkownik przyjmuje do wiadomości ryzyko utraty pieniędzy podczas korzystania ze strony internetowej Kasyna i udziału w Grach oraz fakt, że korzystanie z witryny Kasyna i Gier odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

7.11  Konieczne jest zapewnienie użytkownikowi oprogramowania (dalej "oprogramowanie") dostarczanego przez osoby trzecie, aby można było korzystać i pobierać produkty oferowane na stronie internetowej Kasyna. Może zaistnieć konieczność zawarcia przez użytkownika osobnej umowy z posiadaczami praw autorskich do oprogramowania w odniesieniu do korzystania z takiego oprogramowania.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Korzystania z Kasyna a umową o oprogramowaniu osoby trzeciej w zakresie, w jakim niezgodność odnosi się do relacji pomiędzy państwem a nami pierwszeństwo będą mieć niniejsze Warunki. Użytkownik odpowiada za to, że wszelkie oprogramowanie jest pobierane na jego komputer w sposób zgodny z określonym ustawieniem komputera.

 

7.12  Użytkownik może w każdej chwili na stałe lub na wybrane okresy wyłączyć się z gier hazardowych na stronie internetowej Kasyna. Można to zrobić poprzez zakładkę "Mój profil" na koncie. Gdy tylko przetworzymy wniosek użytkownika, dalsze jego zakłady na stronie internetowej Kasyna nie będą przyjmowane. Jeśli użytkownik wniósł o zamknięcie konta, konto na stronie internetowej Kasyna zostanie zamknięte, a saldo zostanie mu zwrócone. Ponadto, można ustawić powiadomienia "Reality Check", czyli ustawiane powiadomienie o czasie, które będzie wyświetlać się na ekranie i przypominać, jak długo trwa sesja udziału w grach hazardowych użytkownika.

 

7.13  Nasza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies określa, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które powierza nam użytkownik. Akceptując niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna, użytkownik akceptuje także naszą politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies.

 

7.14  Za wyjątkiem danych osobowych użytkownika wszystkie pozostałe informacje, w tym, między innymi, pomysły, wnioski, sugestie, koncepcje, grafiki, czatroomy, w tym treści i oświadczenia, zamieszczone na stronie internetowej Kasyna lub przekazane nam będą naszą własnością i nie będą przedmiotem żadnego zobowiązania do zachowania poufności, a my będziemy mogli swobodnie powielać, modyfikować, edytować, publikować, tłumaczyć, rozpowszechniać i wyświetlać w dowolnych określanych przez nas mediach.

 

7.15  Stsbet.co.uk nie pobiera opłat za żadne wpłaty związane z transakcjami w, które  ramach zakładów, jakich dokonuje użytkownik na stronie internetowej Kasyna (np. opłat za depozyty lub wypłaty). Jednakże użytkownik musi sprawdzić w swoim banku i/lub u innego dostawcy usług płatniczych, czy takie opłaty są przez nich pobierane.

 

7.16  Niniejsze Warunki Korzystania z Kasyna, jak również Warunki Ogólne i Regulamin (jeśli dotyczy) stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami dotyczącej strony internetowej Kasyna i oferowanych na niej Gier.

 

8.     NIEAKTYWNE KONTA

 

8.1   "Nieaktywne Konto" to konto stsbet.co.uk, na którym nie odnotowano zalogowania/wylogowania przez okres dłuższy niż dwanaście (12) kolejnych miesięcy.

 

8.2     Stsbet.co.uk zastrzega sobie prawo do zamknięcia Nieaktywnego Konta, kiedy saldo wyniesie zero. Wszyscy Właściciele Kont, których konto stsbet.co.uk pozostaje nieaktywne przez okres 12 miesięcy zostaną powiadomieni o wszelkich środkach pozostających na ich Kontach stsbet.co.uk oraz zostaną pouczeni o konieczności wypłacenia wszelkich takich środków. Właściciele Kont mogą zatem ponownie aktywować swoje Konto stsbet.co.uk, logując się do/wylogowując się z systemu lub wypłacając swoje środki, bez ponoszenia żadnych opłat.

 

9.    PRAWO

 

9.1  Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów związanych z zakładami na stronie internetowej Kasyna. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia, skierujemy spór do niezależnego arbitrażu zgodnie z treścią klauzuli o sporach zawartej w Warunkach Ogólnych. Decyzja arbitrów jest ostateczna.

 

9.2  Wszystkie inne spory, nieprzewidziane w punkcie 9.1, z zastrzeżeniem punktu 9.3, lub wszelkie inne roszczenia lub postępowania dotyczące lub w jakikolwiek sposób odnoszące się do strony internetowej Kasyna lub niniejszych Warunków Korzystania z Kasyna podlegają prawu właściwemu określonemu w Warunkach Ogólnych.

 

9.3  Niezależnie od postanowień punktów 9.1 i 9.2 zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko każdej stronie naruszającej niniejsze Warunki, zgodnie z prawem właściwym wskazanym w Warunkach Ogólnych.

 

10.    OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

 

Użytkowników, którzy chcą zgłosić reklamację prosimy o zapoznanie się z procedurą składania reklamacji zawartą w naszych Ogólnych Warunkach, pkt 14. Reklamacje i spory.

 

W razie problemów lub chęci kontaktu z nami z dowolnego innego powodu, prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem [email protected] lub pocztą na adres STS.Bet Limited, STS Gaming Group, Skyways Offices, block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta, PTA9042, Malta.